Privacyverklaring NVVL

Mei 2019

Jouw privacy is voor NVVL van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website https://www.nvvl.nl/  allemaal doen met informatie die we over je te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met NVVL (info@nvvl.nl).

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze website, NVVL-lid bent of deelneemt /deel heb genomen aan een van onze activiteiten en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De NVVL verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. Wij publiceren deze gegevens niet tenzij we jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben.

Hieronder vind je alle persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de dienst die je gebruikt, verwerken.

Contactformulier

Met het contactformulier kan je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en naam. Deze hebben wij nodig om je verzoek te kunnen afhandelen. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief

Als lid ontvang je onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, activiteiten en informatie van onze vereniging en uit het veld. Deze nieuwsbrief kan je op ieder moment stoppen via de afmeldlink of via een e-mail naar info@nvvl.nl.

Deelnemen aan activiteiten

Leder van de NVVL kunnen deelnemen aan activiteiten die we organiseren. Soms mogen ook niet-leden deelnemen. Zodra iemand die geen lid zich aanmeldt, nemen we de volgende gegevens op in onze database (indien verstrekt door de deelnemer):

 • Naam (indien opgegeven)
 • E-mailadres (verplicht i.v.m. communicatie)
 • Affiliatie (indien opgegeven)
 • Functie (indien opgegeven)

We vragen toestemming om deze gegevens in onze database te houden voor eventuele deelname aan een volgende activiteit. Deze toestemming zal worden bewaard bij de gegevens van deze deelnemer. De deelnemer kan ten alle tijden haar gegevens laten verwijderen.

NVVL-leden

De NVVL is een beroepsvereniging waarbij een deel van onze doelstelling de netwerkfunctie is. Hiertoe brengen wij leden bij elkaar op grond van hun expertise en affiliatie.

De NVVL verwerkt de volgende gegevens van NVVL-leden: aan NVVL-leden wordt middels het registratieformulier gevraagd gegevens te verstrekken die we gedeeltelijk in de beveiligde database overnemen:

 1. functietitel
 2. titel
 3. initialen
 4. voornaam
 5. achternaam
 6. e-mailadres
 7. universiteit/ instelling/ bedrijf/ affiliatie
 8. faculteit/ afdeling
 9. geboortedatum
 10. geboorteplaats
 11. geslacht
 12. privéadres
 13. telefoonnummer (werk en privé indien bekend)
 14. LinkedIn adres
 15. Foto
 16. Jaar van afstuderen

De gegevens in de database hebben we nodig om de communicatie met de leden optimaal te laten verlopen, ook gezien de netwerkfunctie. Meer informatie kan je hierover opvragen bij info@nvvl.nl. na afmelding van het lidmaatschap worden de gegevens nog 1 jaar bewaard.

Toegang Linkedin groep NVVL

De NVVL-leden kunnen zich aanmelden voor de besloten Linkedin-groep NVVL en goedkeuring vragen via het secretariaat na hun aanmelding.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

De NVVL deelt je persoonsgegevens alleen met derden als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienstverlener, het doen van onze administratie via administratiesoftware of het beheer van onze website.

Dit gaat om de volgende partijen:

 • MSC de Heeg/ Dutch Pixel (site beheer en hosting website)
 • Davilex ledenadministratiesysteem
 • DropBox (back-ups van de website)
 • Mailchimp (voor de nieuwsbrief)

Enkele van deze partners zijn gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Wij vragen daarom apart je uitdrukkelijke toestemming voordat zij jouw gegevens krijgen. En de bedrijven buiten de EU vallen onder de Privacy Shield overeenkomst.

Daarnaast geven we eenmalig aan Vakbladen.com postadresgegevens door, zodat we alle leden van NVVL een gratis abonnement op EVMI kunnen aanbieden. Indien je hier geen gebruik van wil maken, kun je dat uiteraard meteen aangeven en worden je gegevens bij vakbladen.com verwijderd.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Geen cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

NVVL
info@nvvl.nl
www.nvvl.nl