Over ons

De NVVL – Network for Food Experts – is een ontmoetingsplaats voor iedereen die werkzaam is in het voedingsveld met als doel onderlinge uitwisseling van kennis, netwerk en ervaring. Deze brugfunctie vervullen we door actuele thema’s aan de orde te stellen die relevant zijn voor zowel het bedrijfsleven als de overheid, onderzoeksinstellingen en opleidingen. Hierbij staat onze onafhankelijkheid altijd voorop. Onze brugfunctie vervullen we door het organiseren van bijeenkomsten, maar ook door het verspreiden van informatie en online de dialoog te voeren. Daarnaast stimuleert de NVVL aankomend talent in voedingsonderzoek door de uitreiking van de NVVL-jaarprijs.

De NVVL is een ledenorganisatie voor food experts met een HBO/WO achtergrond in food, bijvoorbeeld: levensmiddelentechnologie, Humane voeding, dietetiek, food law, life science of een andere opleiding met expertise in food.

Het bestuur

NVVL_bestuur

Bestuur

De organisatie NVVL bestaat uit een bestuur en een werkgroep die gezamenlijk de activiteiten uitwerken.

Het bestuur en werkgroep van de NVVL bestaat uit een mix van levenstechnologen, diëtisten en voedingsdeskundigen:

De NVVL is op zoek naar een nieuwe penningmeester die ongeveer 2 uur per week kan besteden aan de financiën van de vereniging.

Je bent als penningmeester lid van het bestuur en werkgroep van de NVVL. Deze groep bestaat onder andere uit voedingskundigen en technologen die een grote interesse in de voedingswereld hebben. Je kunt op onze vergaderingen meedenken over de toekomstige activiteiten van de vereniging. En je kunt altijd aansluiten bij het organiseren van een excursie, symposium of ronde tafelsessie.

Taken:

  • Facturen betalen via de bankieren app/ internetbankieren (1 uur per week).
  • Lidmaatschap facturen uitsturen naar nieuwe leden via een online ledenadministratie tool (1 uur per maand).
  • Jaarlijks lidmaatschap facturen uitsturen (in februari, en de maanden daarna het controleren van de betalingen. Eventueel met hulp van een betaalde werkstudent).
  • Jaarlijks de jaarrekening opmaken (een aantal uur in januari).
  • Vergaderingen van de NVVL bijwonen waar je mee kan denken over toekomstige activiteiten van de vereniging (maandelijks van 17-19 uur).

Interesse? Stuur een e-mail naar info@nvvl.nl en kom een keer vrijblijvend mee vergaderen!

Secretariaat

E-mail: info@nvvl.nl
Internet: www.nvvl.nl
social media: Linkedin en Twitter @NVVLfoodnetwork
eventbrite: NVVL

Activiteiten

De NVVL wil graag de krachten bundelen om zowel vanuit voedingskundig als technologisch oogpunt actualiteiten en andere vraagstukken onder de loep te nemen. Hiermee organiseert de NVVL interessante symposia, bedrijfsbezoeken en discussiebijeenkomsten (‘ronde tafelsessies’) die naast kennisuitwisseling natuurlijk in het teken staan van netwerken en discussie.

De ronde tafel-sessies zijn uitsluitend toegankelijk voor NVVL-leden. Dit zijn informele en inspirerende bijeenkomsten waar als collega’s onder elkaar gediscussieerd kan worden over een actueel thema. Deze sessies bieden een goede gelegenheid om nieuwe inzichten te verwerven als ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomsten vinden plaats op wisselende locaties.