Jaarverslagen

Agenda ALV 13 juni 2019, HAS den Bosch voorafgaand aan NVVL Symposium Vegan, een duurzame hype

  • Opening en vaststellen agenda;
  • Notulen algemene leden vergadering 2018;
  • Jaarverslag 2018;
  • Ledenontwikkeling;
  • Producten en Activiteiten van de NVVL in 2018;
  • Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019;
  • Bestuurssamenstelling;
  • Conclusies over 2018 en ontwikkelingen 2019;
  • Rondvraag.

bijlagen:

NVVL jaarverslag 2018

Notulen Algemene Ledenvergadering 13 juni 2019